رسیدنم به خیر

سکوت! سرسبزی و امنیت. در بدو ورودم به فنلاند حسشان کردم. از سفر به کانادا فهمیدم من اهل خرید و مغازه های آنچنانی و شهر رنگارنگ و اتوبان و برج نیستم. آرامش و طراوات آرامم می کند. یک نفس عمیق کشیدم. اینجا همان جایی است که آدم را به سکوت عادت می دهد. ناشناخته است اینجا. ته دنیا هم نیست..

/ 3 نظر / 4 بازدید
فرزاد

اِه ! من برای این پُست کلی چراغونی کرده بودم و خوش آمد و اینا گفته بودم! پس چرا نیستش؟[متفکر]

مژگان

رسیدنت خیلی به خیر

فرزاد

یعنی گفتم که یک کامنت خوش آمد و خیرمقدم گذاشته بودم برای این پست، ولی درج نشده. همین[لبخند]