به مناسبت ديدن فيلم مصائب مسيح

ديروز اين يهود نبود که مسيح را بر صليب کرد.بلکه اين جهل و خودخواهی بود که حق را به صليب کشيد.چندان بر مردمان آنروز عیب مگذارید شاید امروز جهل به خود چهره ای دگر گرفته باشد...ما از جهل ديروز در عذابيم و فردا مردمان از جهل امروز ما ...پس آگاه باشيد امروز مسيح را بر صليب می کشند...آگاه باش

/ 3 نظر / 5 بازدید
unknown man

باز احرام طواف كعبه دل بسته ام ........در بيابان جنون بر شوق محمل بسته ام .... مي فشارم در ميان سينه دل را بي كشيب .... در تپيدن راه بر اين مرغ بسمل بسته ام

پويان

هر روز حسين را می کشند در کربلا !!!..... ولی ما می گوييم : ما اهل کوفه نيستيم....... !!!!..... يه کم اگه فکر کنيم می بينيم ما از کوفه اييان هم بدتريم !!!.......

bahar

نه راستی خدا وکيلی وحشتناک بود نه غلام..