ناپلئون

 این پاریس نامرد با تمام مشکلاتش آدمی را جذب می کند می ترسیم خاکش دامانمان را بگیرد. امروز احساس کردیم داریم عاشق کوری می شویم در برابرش. مخصوصن اینکه داریم دوستانی پیدا می کنیم از جماعت نجیب زادگان فرانسوی که دارند سرما را گول می مالند.

این موزه دفاع مقدسشان را دوست داریم.

خدا رحمتت کنادناپلئون عجب گوری داری.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مخ

این ناپلیون همیشه می خواسته چشم کلیسای کاتولیک ر دربیاره...