اگه تو بری هيچ اتفاقی نميفته فقط..فقط دل من برات تنگ ميشه

/ 2 نظر / 4 بازدید
مجيد

سلام++ به خودت و روح ماه نشسته غروب خورشيد. که با غروبش هشدار تموم شده روز رو ميده. غروبی که با رنگ سرخو ارغوانيو... منو به دنيای غم ميبره. بــــــــــــاي و موفق باشی.