نمیدانم آدم را سجده کنم یا ازتو رانده شوم.

زمان کوتاه است

شیطان را چقدر زمان داد تا فکر کند ادم را سجده کند یا نه

فرصت کوتاه است انتخاب کن که عمرت سر خواهد آمد.

/ 3 نظر / 4 بازدید
کوثر

روشنایی صبح

بابا چه تصمیمی مدی جان؟ آخرش می بینی اگه شیطان آدم رو سجده می کرد بعد کی باید می شد شیطانی که بیاد آدم رو از راه بدر کنه؟ چند وقته حس می کنم کنترل چندانی روی سرنوشتم و انتخاب هام ندارم.خیلی دلسرد کنندست.[ناراحت]

مهران

خدایا کمکمون کن به بنده ات امیدی نیست[لبخند][گل]