ایرانی بازی

استادم شیلنگ به دست آمد یعنی اولش شیلنگ اینطوری شروع شد که بازم مثل همیشه ایرانی بازی در آوردی تو مقاله؟و..و.. شیلنگ در حد خدا.. اعتماد به نفس اینجانب هم که کلن صفر کلافه جلو جمع !!! مثل یک موش نشستم سر گندی که می گفت زدم.در نتیجه مثل همیشه شروع به چک کردن کردم و هر کار می کردم می دیدم مسئله درسته شیلنگ رو اندازه شیر سماور باز کردم رفتم سراغش و برای اولین بار دیدم سرخ شد. آخی.. نازی! هی اومدم یه چی بگم اما نگفتم خواستم بگم بابا همیشه که اشتباه از من نیست.. ولی نگفتم سرخ شده بود گناه داشت. اما کلن حال نمی کنم هر چی گنده رو بهش میگه ایرانی 

... "  Iranian policy", "Iranian stuff" ,"Iranian affair"

یه روز بهش می گم "...مرگ..."

/ 2 نظر / 15 بازدید
فرزاد

این بار دومه که اینجوری می کنه ها[متفکر] شاید می خواد یه دانشجوی دیگه رو تنبیه کنه، به در میگه دیوار گوش کنه من یه معلم داشتم چون بابای من پارتیشون کلفت بود هر بار من سر کلاس اذیت می کردم معلمه میومد میزد پس کله بغل دستیم. طوری شده بود که صندلی بغل دست من شده بود گوانتانامو

آفساید

وااااااااااااااای! نگو که اونجا هم لو رفتیم!