همانا شخیه الرییسه مهدیه الکرمانی را جنبه نباشد اندر برف. چون در کویر بزیست ٢۴ سال ،عقده ای بار بیامد. گویند وی در تهرامک١ و آلمانگ٢ برف بدید اما عقده بسیار بداشت چنانکه مردمان فنلاند وی را با دیربین٣ در جای جای راه مکتبخانه بدیدند.نمونه ای از تخوله۴ عقده در ذیل آمده است.

١-نام قدیم تهران که شامل نارمک امروزی بوده است،امروزه به آن بالا شهر افسریه هم می گویند.

٢-نام قدیم آلمان

٣-همان دوربین است.در کرمان و چندشهر اصیل دیگر مردم به "دیر"،" دور" می گویند مانند "دورم شد" یعنی "دیرم شده است". نویسنده بعد از سکونت در تهران کلن "دیر" و "دور" ش قاطی شد.

۴-تخیله قلب به ووو

 

/ 11 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسرین

سرعت اینترنتم خیلی هم خوبه، ADSLهستش. خودت بلد نیستی عکس بذاری به من چه! چون امروز تونستم ببینم معلمه اشکال از خودت و اینترنت فنلانده!!![زبان]

خروش

"دیربین" و عکاس هر دو بسیار ماهرانه عمل کرده اند و بسیار عکسهای زیبایی خلقیده اند! و از اینکه آنها را با ما Share کرده اند سپاسگذاریم.

مینا

سلام. امیدوارم تمیزی و سفیدی برف را کسی با لگد کثیف و سیاه نکنه!

اکرم

مسالهُ: "همانا شخیه الرییسه مهدیه الکرمانی را جنبه نباشد اندر برف." ما را سوال در هم پیچید که آیا مگر شیخنا مهدیه را جنبه باشد در چیزی؟؟ که ما عمری او را تلمذ بکردیم بر همین بی جنبگی او. ما را سوال فلسفی بر آمد بر این!

سعیده

[رویا]

نسیم

شیح الرییسه مطمین باش وقتی 5 ماه سال رو یکسره فقط برف ببینی و از این منظره های زیبا دیگه با دیدن یه ذره آفتاب ذوق زده میشی و با دیربین راه می افتی جای جای مکتبخانه.[چشمک] ولی جدی مواظب باش سر نخوری روی برفا. [لبخند]

منیره

چقدر قشنگه اونجا............. دلم خواست

غریبه

سلام خوش به حالت.

روشنایی صبح

[لبخند]